१८८ जनालाई लालपुर्जा बितरण गरेका छौँ- Tekraj Panthi Sainamaina nagarpalika

 १८८ जनालाई लालपुर्जा बितरण गरेका छौँ- टेकराज पन्थी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत , सैनामैना नगरपालिका


 १८८ जनालाई लालपुर्जा बितरण गरेका छौँ- टेकराज पन्थी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत , सैनामैना नगरपालिका


Comments