Garuda Municipality, Rautahat

  

 Garuda Municipality, Rautahat 2019 मे 22


    नियमानुसारकाे काम गरिन्छ त्यसमा आफुलाइ कुनै डर छैन । 
       Tekraj Panthi, CAO, Garuda Municipality, Rautahat, 2019 मे 22


        Youtube Link : Click Here


Comments